קיצורי סוגי הליכים

א"ב – אישור בחירות.
אפ' – תיק אפוטרופוסות.
אפ"ח – תיק אכיפת פסק חוץ.
א"צ – אישור צוואה.
בג"ץ – בית דין גבוה לצדק.
בד"א – תיק בית הדין הארצי למשמעת של לשכת עורכי הדין.
בד"ם – (1) תיק בית דין מיוחד; (2) תיק בית הדין המחוזי למשמעת של לשכת עורכי הדין; (3) תיק בית הדין למשמעת של עובדי המדינה.
בה"נ – בקשת התרת נישואין.
ב"ל – תיק ביטוח לאומי.
בע"ם – בקשת ערעור משפחה.
בפ"מ – בקשה לביטול פסילה מנהלית.
בפ"ת – בקשה לפסילה עד תום ההליכים.
ב"ק – ברירת קנס.
בר"ם – בקשת רשות ערעור מנהלי.
בר"ע – בקשת רשות ערעור.
בר"ש – בקשת רשות להישפט.
ב"ש – (1) בקשות שונות; (2) בקשת שחרור.
בש"א – בקשות שונות אזרחי.
בשג"ץ – בקשות שונות בבית הדין הגבוה לצדק.
בש"ם – בקשות שונות מנהלי.
בש"פ – בקשות שונות פלילי.
בש"ע – בקשה לשחרור בערובה.
גזז' – תביעות לפי חוק הגזזת.
דב"ע – דיון בית דין ארצי לעבודה.
ד"ט – תיק דמי טיפול ארגוני.
ד"מ – דיון מהיר.
ד"נ – דיון נוסף.
דנ"א – דיון נוסף אזרחי.
דנ"מ – דיון נוסף מנהלי.
דנ"פ – דיון נוסף פלילי.
דנג"ץ – דיון נוסף בבית הדין הגבוה לצדק.
ה"כ – תיק הסדר כובל.
המ' – המרצה.
ה"נ – תיק היתר נישואין.
ה"ע – תיק הגבלים עסקיים.
ה"פ – המרצת פתיחה.
הפ"ב – המרצת פתיחה בוררות.
ה"ת – החזרת תפוס.
ו"ע – תיק ועדת ערר.
וש"מ – ועדת שחרורים מיוחדת.
ח"א – תיק חוזה אחיד.
ח"ד – חיקור דין.
חס"מ – חקירת סיבות מוות.
ח"ש – תביעות מכוח חוקים שונים.
י"ס – ישוב סכסוך.
מ"א – תיק מעמד אישי.
מ"ח – משפט חוזר.
מ"י – מעצר ימים.
מ"מ – מעצר מנהלי.
מק"מ – מאסר-קנס מנהלי.
מ"ת – מעצר עד תום ההליכים.
נ"ב – תיק תאונת דרכים ללא נפגעי גוף.
סב"א – תביעות בין ארגוניות.
ס"ע – סכסוך עבודה.
ס"ק – סכסוך קיבוצי.
סק"כ – סכסוך קיבוצי בין ארגון עובדים לארגון מעבידים.
ע' – ערעור.
ע"א – ערעור אזרחי.
עא"ח – ערעור אחר.
עב' – תיק בית הדין לעבודה.
ע"ב – ערעור בחירות.
עב"ל – ערעור ביטוח לאומי.
עבמ"ץ – ערעור לבית הדין הצבאי לערעורים מבית המשפט הצבאי (לפי תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945).
עד"י – ערעור דן יחיד.
עד"מ – ערעור דיון מהיר.
ע"ו – ערעור על ועדה.
עז' – תיק עיזבון.
עחה"ס – ערעור חוק האזנות סתר.
על"ע – ערעור לשכת עורכי הדין.
ע"מ –(1) ערעור משפחה; (2) ערעור מיסים.
עמ"ה – ערעור מס הכנסה.
עמ"ח – ערעור משפחות חיילים.
עמ"י – ערר על מעצר ימים.
עמ"מ –(1) ערעור מעצר מנהלי; (2) ערעור מועצה משפטית.
עמ"נ – ערעור מנהלי.
עמ"ק – תיק עניינים מקומיים.
עמ"ש –(1) ערר מס שבח; (2) ערעור משפחה.
עמ"ת – ערר מעצר עד תום ההליכים.
ע"נ –(1) ערעור נכים ; (2) ערעור נוער.
ענמ"ש – ערעור נושאי משרה שלטונית.
עס"ק – ערעור סכסוך קיבוצי.
ע"ע – ערעור עבודה.
עע"א – ערעור עתירות אסירים.
עע"ם – ערעור עתירה מנהלית.
ע"פ – ערעור פלילי.
עפ"א – ערעור פלילי אחר.
עפ"ג – ערעור פלילי – גזר דין.
עפ"ס – ערעור פסלות שופט.
עק"מ – ערר על גובה קנס מנהלי.
עק"נ – ערעור על קובלנה פלילית ע"י הנאשם.
עק"פ – ערעור על קובלנה פלילית ע"י הקובל.
ע"ר – ערעור על החלטת רשם.
ער"מ –(1) ערעור רשות מקומית; (2) ערעור על החלטת רשם – מנהלי.
ע"ש – ערעורים שונים.
עש"א – ערעור שונה אזרחי.
עש"מ – ערעור שירות המדינה.
עש"ר – ערעור על החלטת שר העבודה והרווחה.
עש"ת – ערעור שרות התעסוקה.
עת"א – תיק עתירות אסירים.
עת"מ –(1) עתירה מנהלית; (2) ערעור תפיסת מקרקעים.
פ"א – פרטי אירוע.
פ"ה – פסק דין הצהרתי.
פל' – תיק עבירות תעבורה חמורות.
פל"ע – פיצויים לעובדים.
פ"מ – פסילת מועמד.
פ"פ – תיק פיצויי פיטורין.
פר' – איסור פרסום.
פרק – תיק פירוקים.
פש"ר – פשיטת רגל.
צ"ה – צו הריסה.
צ"ו – צו עשה/צו מניעה (קבוע).
ק"ג – תיק קופת גמל.
ק"פ – קובלנה פלילית.
רמ"ש – רשות ערעור משפחה.
ר"ע – רשות ערעור.
רע"א – רשות ערעור אזרחי.
רע"ב – רשות ערעור בתי סוהר.
רע"פ – רשות ערעור פלילי.
רצ"פ – רשות ערעור על הוצאה לפועל.
רת"ק – רשות ערעור תביעות קטנות.
ש' – תיק שכירות.
ש"ע – תיק שכר עבודה.
ש"ש – שינוי שם.
ת"א –(1) תיק אזרחי; (2) תיק אישות.
תא"מ – תיק אזרחי בסדר דין מהיר.
תא"פ – תיק אפוטרופסות.
תא"ק – תיק אזרחי בסדר דין מקוצר.
תא"ר – תובענה ארגונית בין עובד לארגון עובדים.
תב"כ –(1) תיק בחירות כלליות; (2) תיק בחירות לכנסת.
תב"מ – תיק בחירות מיוחדות.
תב"ע – תיק בית דין אזורי לעבודה.
תב"ר – תביעה לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
ת"ד – תיק תאונת דרכים עם נפגעים.
תה"ג – תיק הסגרה.
תהוצל"פ – תיק הוצאה לפועל.
תה"ס – תיק הסכם.
ת"ח – המנהלה להסדרים במגזר החקלאי (לפי חוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ"ב -1992).
תח"פ – תיק לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח -1957.
ת"ט – תיק התנגדות לביצוע שטר.
תי"א – תיק אזרחי.
תי"פ – תיק פלילי.
ת"מ – תביעה מנהלית.
תמ"ש – תיק משפחה.
ת"ע – תיק עיזבונות.
ת"פ – תיק פלילי.
תפ"ח – תיק פשע חמור.
ת"צ – תובענה ייצוגית.
ת"ק –(1) תיק תביעות קטנות; (2) תיק קרקעות.
תר"מ – תיק בחירות לרשויות מקומיות.
ת"ת –(1) תיק תעבורה; (2) תיק התנגדות לבקשה לביצוע תביעה (הוצל"פ(.
תת"ח – תיק תחבורה.
תת"ע – תיק תעבורה.

מה חדש?

ניתן למצוא הסבר על אודות המידע הדרוש בכל שדה, על ידי מעבר העכבר על סימן השאלה המופיע משמאל

ברוכים הבאים ל-Easy Cite – האתר שכל מטרתו היא להקל עליכם את החיים... טוב נו, ואולי גם להפוך אתכם למקצועיים יותר בתחום האזכור המשפטי

הצטרפו לדיוור שלנו

השארו מעודכנים כל הזמן, הוסיפו את כתובת הדוא"ל שלכם לקבל עדכונים על שינויים בכללי האזכור האחיד ועל חדשות מעניינות בתחום עולם המשפט והאקדמיה

אנא הכנס כתובת דוא"ל תקנית

כללי האזכור האחיד המלא

pdf - כללי האזכור האחיד להורדהלרשותך קובץ PDF להורדה, המכיל את כל כללי האזכור האחיד, זהו הקובץ הגדול והעדכני ביותר המכיל את כל כללי האזכור האחיד הנדרשים לצורך יישומם.